Zawiadomienie Mikołajski Puchar Europy Centralnej w klasie Cadet 2024

Mikołajki , dnia 12.05.2024r.

Z A W I A D O M I E N I E O R EG A T A C H

Mikołajski Puchar Europy Centralnej w KLASIE CADET 2024

Mikołajki , 31.05-2.06.2024

I.ORGANIZATOR:

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach ,ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki
osoba kontaktowa Grzegorz Hammerszmidt 510 373 474 , mikolajkimkz@gmail.com
II. TERMIN
Termin: 31.05-2.06.2023r.
Miejsce rozgrywania regat Jezioro Śniardwy/Mikołajskie– port regat: Port MKŻ Mikołajki Ul. Kajki 84
III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
· Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
· Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
· Planuje się rozegranie 9 wyścigów w klasie Cadet .
· Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
· Wpisowe do regat:

 • wysokość wpisowego wynosi:
  Klasa Cadet – 300 złotych do dnia 28.05.2023r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy  w Mikołajkach
93 9350 0001 0000 0491 2061 0001
· Wymagane dokumenty:

 • aktualne badanie lekarskie
 • aktualne ubezpieczenie OC
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test pływalności jachtu
 • Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.
 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
  do 30.05.2024r.
 • sprawdzanie dokumentów w biurze regat 31.05.2024 w godz 9.00-10.0
  · Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
31.05.2024 /piątek / – zgłoszenia ,sprawdzanie dokumentów 9.00-10.00
31.05.204 / piątek/ – odprawa trenerów w biurze regat 10.00
31.05.2024r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu – 11:30
1.06.2024r.-/sobota/start do I wyścigu regat – 11:00
2.06.2024r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

 • zakończenie regat – 15:00
  Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.
  V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

VII. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIAŁNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie. Organizatorzy:

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach