Zawiadomienie o regatach!!!

Mikołajki , dnia 23.05.2023r.

Z A W I A D O M I E N I E O R E G A T A C H

„II Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ministra Infrastruktury Rządu RP ” W KLASIE CADET

Mikołajki , 25-27.08.2023R.

I.ORGANIZATOR:

  • Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach II. TERMIN
    Termin: 25-27.08.2023r.
    Miejsce rozgrywania regat Jezioro Śniardwy/Mikołajskie– port regat: Port MKŻ Mikołajki Ul. Kajki 84

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
• Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
• Planuje się rozegranie 5 wyścigów w klasie Cadet .
• Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.

• Wpisowe do regat:
– wysokość wpisowego wynosi:
Klasa Cadet – 20 złotych do dnia 24.08.2023r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
93 9350 0001 0000 0491 2061 0001

• Wymagane dokumenty:
– aktualne badanie lekarskie
– aktualne ubezpieczenie OC
– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
– ważny test pływalności jachtu
– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

• Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
W dniu 25.08.2023r. w biurze regat od godz. 9:00-10:30/sprawdzanie dokumentów/

• Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
25.08.2023r/piątek/ – zgłoszenia od godziny 09.00 – 10:30
25.08.2023r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu treningowego/wyścigi próbne/ – 11:30
26.08.2023r.-/sobota/start do I wyścigu regat – 11:00
17.00 -19.00 Piknik grillowy w Klubie / 70 rocznica założenia MKŻ Mikołajki/
27.08.2023r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

  • zakończenie regat – 15:00
    Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

VII. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIAŁNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie. Organizatorzy:

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach