Zawiadomienie o regatach Mistrzostwa Młodzików 2023

Mikołajki , dnia 7.06.2023r.

Z A W I A D O M I E N I E O R EG A T A C H

Mistrzostwa Młodzików w Klasie CADET 2023

Mikołajki , 30.09-1.10.2023 R.

I.ORGANIZATOR:

  • Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

II. TERMIN

Termin: 30.09-01.10.2023r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Śniardwy/Mikołajskie– port regat: Port MKŻ Mikołajki Ul. Kajki 84

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

· Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.

· Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,

· Planuje się rozegranie 5 wyścigów w klasie Cadet .

· Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.

· Wpisowe do regat:

  • wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 100 złotych do dnia 29.09.2023r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
93 9350 0001 0000 0491 2061 0001

· Wymagane dokumenty:

  • aktualne badanie lekarskie
  • aktualne ubezpieczenie OC
  • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
  • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
  • ważny test pływalności jachtu
  • Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.
  • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24

W dniu 30.09.2023r. w biurze regat od godz. 9:00-10:30/sprawdzanie dokumentów/

· Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT

30.09.2023r/sobota/ – zgłoszenia od godziny 09.00 – 10:30

30.09.2023r./ sobota/ start do pierwszego wyścigu / – 11:30

Piknik grillowy w Klubie / MKŻ Mikołajki/- po wyścigach

1.10.2023r.-/nedziela/start do I wyścigu regat – 11:00

  • zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Do lat 14

Do lat 12

VI. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

VII. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIAŁNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie. Organizatorzy:

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach